Newsletter:

Agrotechnika pszenicy ozimej - jak my to robimy w Kondratowicach?

Siedziba naszej firmy w Polsce mieści się w Kondratowicach k/Strzelina ok. 40 km na południe od Wrocławia, woj. dolnośląskie. Średnia wielkość opadów wynosi 500mm.

Do siewu Juliusa przeznaczono stanowisko po rzepaku – gleba klasy IIIa. Powierzchnia pola 50 ha. Bezpośrednio po zbiorze przedplonu zostały wykonane  2 krotnie płytkie uprawki pożniwne broną talerzową, których celem było zerwania ścierni, ograniczenia parowania wody i stworzenia warunków do kiełkowania chwastów i samosiewów rzepaku. Płytka uprawka nie spowodowała przemieszczenia osypanych nasion rzepaku na większą głębokość i przyśpieszyła ich kiełkowanie.

Samosiewy rzepaku - stan bezpośrednio poprzedzający uprawę przedsiewną


Ponieważ gleba na tym polu jest dość ciężka do uprawy przedsiewnej zastosowano kultywator ze sztywnymi łapami (głębokość 18 cm) oraz bronę aktywną.

Stanowisko nie wymagało nawożenie przedsiewnego ponieważ pod roślinę przedplonową (rzepak) zastosowano wysokie nawożenie makro- i mikroelementami.
Zasobność gleby wynosiła: K2O -  21 mg/100g gleby, P2O5  - 22 mg/100g gleby, Mg - 10,3 mg/100g, pH - 6,6.

Siew wykonano 11.09.2012 r. precyzyjnym agregatem uprawowo - siewnym. Siew w tym  terminie można określić jako wczesny, uwzględniając zalecenia dla tego rejonu uprawy. Zastosowano odpowiednio niższą normę wysiewu 240 szt. kiełkujących ziaren/1m2 . Ilość wysiewu  (po uwzględnieniu MTZ i zdolności kiełkowania) – 130 kg/ha. W czasie siewu panowały dobre warunki wilgotnościowe.

Siew Juliusa – 11.09.2012 r.


Nowoczesny siewnik wyposażony jest w komputer, który umożliwia regulowanie ilości wysiewu podczas jazdy  odpowiednio do warunków – pomniejszanie w miejscach gdzie panują optymalne warunki i zwiększanie ilość wysiewu w miejscach „trudniejszych” (bryły, mokre kawałki). Dzięki redlicom samokopiującym umożliwia również siew na tej samej głębokości na całym polu niezależnie od miejscowo zmieniających się warunków (bryły, ciężka lub  zbyt luźna gleba).

Po siewie dodatkowo wykonano wałowanie. Wyrównanie pola ułatwiło równomierne wschody i polepszyło działanie później aplikowanych herbicydów.

Wałowanie po siewie
Z lewej po wale. Z prawej przed wałem.
Efekt zastosowania wału po siewie.


Wschody nastąpiły szybko i równomiernie. Po 3 tygodniach od siewu rośliny wytworzyły 3-4 liście. Obsada roślin 230-240 roślin/m2.

Julius po trzech tygodniach od siewu.


Pojawiły się również siewki chwastów (fiołek miotła, szarłat, przytulia) i samosiewu rzepaku oraz mszyce i skoczki. W celu ich zwalczenia zastosowano oprysk herbicydowo - insektycydowy.

Widoczne siewki chwastów i samosiewy rzepaku
Opryskiwacz w akcji rozkładania lanc


Zastosowana ochrona:

Data EC Substancja aktywna l/ha Komentarz
02.10.2012 13 Pendimetalina (250 g/)
Izoproturon (125 g/l)
Chlorosulfuron (75%)
Zeta-Cypermytryna (100 g/l)
3

6 g
0,15
Przeciw mszycom i skoczkom
Ewentualny zabieg insektycydowy ok. 30.10.2012 25 Dimetoat (400 g/l) 0,6 Zabieg planowny w przypaku dalszego występowania mszyc i skoczkówPo tygodniu od daty wykonania oprysku widać już pierwsze efekty działania herbicydu. Rośliny pszenicy są w dobrej kondycji i osiągnęły fazę początku krzewienia (BBCH 21)

Obsada roślin 230-240/m2.
Faza początku krzewienia (BBCH 21)Opracowali:
Anna  Dopierała – product manager/pszenica, jęczmień, pszenżyto
Dag von Kap-herr – dyrektor gospodarstwa