Newsletter:

Agrotechnika pszenicy ozimej – ochrona jesienna

Zwalczanie chwastów jesienią

Pszenica ozima w porównaniu do innych zbóż jest najbardziej wrażliwa na konkurencyjne działanie chwastów jesienią  z uwagi na wolniejszy początkowy wzrost, słabsze rozkrzewienie i ulistnienie. Najczęstszymi chwastami występującymi w pszenicy ozimej są z gatunków jednoliściennych: miotła zbożowa, wyczyniec polny, perz właściwy, a z gatunków dwuliściennych: przytulia czepna, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnoty, bodziszki i przetaczniki.
Do zwalczania chwastów w terminie jesiennym w zasiewach pszenicy ozimej mamy do dyspozycji bardzo szeroki wybór preparatów o różnych mechanizmach działania (nalistnych, doglebowych, lub łączących oba mechanizmy działania). W celu zapewnienia najlepszej efektywności działania preparatu, zabieg powinniśmy wykonać przy optymalnej wilgotności gleby jednocześnie aplikując go na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych (okres wschodów do pierwszej pary liści właściwych – w zależności od preparatu). Późniejsze terminy stosowania herbicydów z reguły są mniej efektywne z powodu zbyt zaawansowanej fazy rozwoju chwastów jak i „zacieniania” gleby przez roślinę uprawną.
Program ochrony powinien być dopasowany do spektrum dominujących na danym polu gatunków chwastów i przebiegu pogody. Z ekonomicznego punktu widzenia warto łączyć herbicydy z insektycydami (jeżeli etykieta środka na to pozwala) oraz stosować je na młode siewki chwastów posiadające największą wrażliwość na herbicydy. Zabiegi są wtedy bardziej skuteczne, a jednocześnie można stosować niższe dawki herbicydów lub ich mieszaniny o szerszym spektrum działania, z niejednokrotnie sumarycznie obniżonymi dawkami.
Na efekt chwastobójczy wpływają warunki pogodowe (uwilgotnienie gleby, temperatura działania środka, temperatura parowania/wysychania środka, roślina sucha/mokra, wilgotność powietrza), rodzaj gleby (ciężkie, próchniczne szybciej absorbują część substancji aktywnej), faza rozwoju siewek chwastów i inne.


Poniżej przedstawiamy tabelę z wybranymi środkami do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej w okresie jesieni (źródło: Gazeta Interaktywna AgroNews.com.pl, nr 06, „Jesienna ochrona zbóż i rzepaku”)Poniżej podajemy możliwości zastosowania chlorotoluronu w programie ochrony naszych odmian pszenicy ozimej

Odmiany tolerujące CTU | Odmiany nietolerujące CTU

JULIUS

|

ANTHUS

TREND

|

GALVANO

BUTEO

|

BISCAY

CUBUS

|

 KWS MAGIC

POSITION

|

KWS PIUS

|

 

KWS OZON

|

KWS DACANTO

|

 Jesienna ochrona fungicydowa

Na wcześnie zasianych dobrze rozwiniętych łanach pszenicy ozimej przy sprzyjających warunkach pogodowych (dodatnie temperatury i duża wilgotność powietrza) już jesienią  może pojawić się mączniak. Na pierwszych liściach lub pochwach liściowych mogą pojawiać się białe skupiska grzybni. Najskuteczniejszą metodą w walce z tym patogenem jest wykonanie odpowiedniego zabiegu fungicydowego. Problemem w walce z mączniakiem jest wybór odpowiedniego preparatu. Przez wiele lat stosowano środki oparte na substancjach z jednej grupy chemicznej (triazole), co doprowadziło do podwyższenia progu odporności na zabiegi wykonywane przy użyciu preparatów opartych na podobnym mechanizmie działania. Efektywnym rozwiązaniem jest zastosowanie w trakcie wegetacji jesiennej preparatu z grupy morfolin lub preparatu złożonego, zawierającego w swym składzie substancję czynna  z grupy morfolin i triazoli. Ochrona przed szkodnikami

Na młodych zasiewach pszenicy mogą pojawiać się mszyce. Szkodliwe są zarówno formy dorosłe, jak i larwy mszyc. Bezpośrednia szkodliwość mszyc polega na wysysaniu soków z tkanek roślin, co prowadzi do obumierania fragmentów lub całych roślin. W miejscach żerowania może dochodzić także do wtórnych porażeń grzybowych i bakteryjnych. Szkodliwość pośrednia polega na przenoszeniu wirusów przez mszyce, w tym szczególnie groźnej żółtej karłowatości jęczmienia. Jesienią progiem szkodliwości dla mszyc na oziminach jest pojawienie się pierwszych osobników na roślinach (BBCH 11-23). Długa i ciepła jesień sprzyja rozprzestrzenianiu się mszyc. Temperaturą progową, poniżej której giną jest temp. – 6 °. Objawy porażenia wirusami żółtej karłowatości jęczmienia są widoczne dopiero wiosna. Dla pszenicy są to wzdłużne, czerwone przebarwienia liści, biegnące od wierzchołka liścia. Porażone rośliny cechuje również charakterystyczny krzaczasty pokrój, zahamowany wzrost i redukcja źdźbeł kłosonośnych. Do opryskiwania roślin poleca się następujące środki ochrony roślin: Karate Zeon 050 CS, Kung-Fu 050 CS, LambdaCe Z 050 CS, Pilar-Lambda-Cygalotryna 050 CS wszystkie w dawce 0,1 l/ha oraz Pirimor 500 WG w dawce 0,5 kg/ha.

Poważnym szkodnikiem w czasie  wschodów pszenicy ozimej  jest ploniarka zbożówka. Typowymi objawami jej żerowania jest żółknięcie i obumierania liścia sercowego, który daje się łatwo wyciągnąć, W pobliżu podstawy liścia często można zobaczyć objawy zgnilizny , czasami również larwy. Oprysk należy wykonać w czasie nalotu muchówek na plantację (BBCH 11-23). Próg szkodliwości: 6 larw na 100 roślin. Do zwalczania stosuje się środki zawierające substancję czynną fenitrotion.

W niektóre lata duże szkody w początkowej fazie wzrostu pszenicy oz. mogą wyrządzić larwy rolnic. Skuteczność zabiegu chemicznego uzależniona jest od terminu jego wykonywania. Należy go wykonać wieczorem /nocą gdy gąsienice znajdują się we wczesnych stadiach rozwojowych , przed lub po wschodach roślin. Próg ekonomicznej szkodliwości 6-8 gąsienic na 1 m2 . Wybrane środki do zwalczania rolnic: Decis 2,5 EC, Fastac 100EC, Karate Zeon 050 CS, Patriot 2,5 EC.

Kolejnym zagrożenie dla pszenicy oz. będącej w okres wschodów lub w fazie rozwoju pierwszych liści mogą być ślimaki (pomrowik plamisty, pomrowik polny). Żerują one w nocy. Najważniejszym czynnikiem warunkującym rozwój i aktywność ślimaków jest wysoka wilgotność powietrza i gleby. Objawem bytności ślimaka są błyszczące ślady śluzu na roślinach i glebie. Przy dużym nasileniu występowania ślimaków siewki zjadane są w całości, tak że na plantacjach powstają puste place. Na roślinach, które wzeszły widać wyjedzone dziury w liściach lub żery zatokowe od brzegu blaszki liściowej. Sygnałem do zastosowania zabiegu muluskocydami jest przekroczenie progów szkodliwości: w fazie wschodów są to 2 ślimaki w pułapce lub 5% zniszczonych roślin; w fazie 1-4 liści jest to 5 ślimaków w pułapce lub 10%. Przykładowe preparaty do zwalczania ślimaków: GLANZIT 06 GB, ŚLIMAX 04 GB, SNACOL 05 GB.


Z uwagi na niższe temperatury w okresie jesieni, należy dobrać środek skuteczny w danym zakresie temperatur.


Opracowali:
Anna Dopierała – product manager/pszenica, jęczmień, pszenżyto
Bartosz Rudzki – kierownik marketingu, product manager/żyto

Źródło danych: różne źródła, doświadczenia i obserwacje własne KWS ZBOŻA


Uwaga!
Wszystkie zawarte w Newsletterze informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Formuła Newslettera sprawia, że nasze porady mają charakter bardzo ogólny i odnoszą się do przeciętnych warunków. Natomiast cały proces rozwoju roślin uzależniony jest od wielu bardzo złożonych, wzajemnie na siebie oddziałujących czynników środowiska rolniczo-przyrodniczego. Podczas opracowywania technologii uprawy, zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, należy więc uwzględniać specyficzne, lokalnie występujące warunki glebowo-klimatyczne. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą. Swoją fachową wiedzą chętnie wesprą Państwa nasi przedstawiciele terenowi, do których kontakt znajduje się na naszej stronie internetowej (www.kws-lochow.pl).