Newsletter:

Pszenica przewódkowa MONSUN – alternatywa dla ozimin, których nie udało się posiać w optymalnym terminie

Dobrze zimuje w fazie od szpilkowania do fazy dwóch/trzech liści. Wiosną wcześnie zaczyna wegetację,  a mając do dyspozycji pozimowe zapasy wody oraz rozpuszczone w niej związki mineralne, szybko i silnie się  krzewi. Wytwarza dorodne źdźbła boczne a kłosy charakteryzują się  większą liczbę kłosków. Znajdując się w bardziej zaawansowanej fazie rozwoju  lepiej radzi sobie z wiosenną suszą, która bardzo utrudnia wschody  i rozwój klasycznych form jarych. Średnio plonuje o 20% lepiej niż formy jare, na poziomie zbliżonym do form ozimych, oczywiście jest to uzależnione od warunków pogodowych w danym roku.
Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy tej  odmiany są dobre warunki  w momencie siewu: nie za wilgotna, dobrze uprawiona  gleba i odpowiednia temperatura. Odmiana ta nie różni się od innych odmian jarych  pod względem potrzeb nawozowych (odpowiednio do zakładanego plonu), głębokości siewu, ochrony, stosowania regulatorów wzrostu. Jeżeli siew odbywa się w dobrych warunkach można zastosować trochę niższą normę wysiewu oraz wysiać ją na lepszym stanowisku, które lepiej wykorzysta. Ale przy siewie w słabo przygotowaną i częściowo zamarzniętą glebę  zaleca się zwiększenie normy wysiewu o 20-30%.
Na predyspozycję odmiany Monsun do alternatywnej technologii uprawy  wskazują wyniki doświadczeń z opóźnionym terminem siewu,  przeprowadzone w latach 2010/2011 w SDOO Karżniczka (woj. pomorskie), w ramach programu PDOiR. Odmiana Monsun szczególnie dobrze zaprezentowała się w 2010r., przewyższając plonem wszystkie badane w doświadczeniu odmiany pszenicy jarej i  ozimej – patrz tabela poniżej.

* Wzorzec stanowią odmiany: Tonacja, Bogatka, Figura, Muszelka


Źródło danych: top agrar Polska 11/2011;
autorzy: A.Najewski, COBORU w Słupi Wielkiej, M.Wasilewska, SDOO Karżniczka