Newsletter:

Uprawiasz żyto hybrydowe KWS ZBOŻA? Zapraszamy do wspólnego monitorowania plantacji żyta w Kondratowicach.

W najbliższym sezonie wegetacyjnym będziemy zamieszczać krótkie relację z przebiegu wegetacji na plantacji rozmnożeniowej żyta hybrydowego odmiany Brasetto zlokalizowanej w naszym zakładzie rolnym. Mamy spore doświadczenie w agrotechnice żyta i chcemy się nim podzielić. Zwracam jednak uwagę, że nie ma uniwersalnej technologii prowadzenia łanu, która sprawdzi się na każdym polu. Technologia prowadzenia łanu jest realizowana w określonej lokalizacji i jest dostosowana do warunków agrotechnicznych występujących w Kondratowicach i nie daje gwarancji skuteczności w innych lokalizacjach.

Stanowisko

Żyto odmiany Brasetto (plantacja rozmnożeniowa, przed F1) jest uprawiane na polu o powierzchni 136 ha. Jest to gleba klasy IIIb i IVa o dość płytkiej warstwie ornej. Gleba na tym polu miejscami zawiera dużo części spławianych, co czyni ją dość trudną w uprawie – czasami konieczność stosowania brony aktywnej. Przeprowadzone badania gleby w 2011 roku wykazały następującą  zasobności gleby: K2O 25 mg, P2O5 31 mg, MgO 10 mg (wszystkie zawartości w 100g gleby), odczyn  pH 6,9. Rośliną przedplonową był rzepak ozimy, słoma została rozdrobniona i pozostawiona na polu. Reasumując gleba w bardzo dobrej kulturze i po dobrym przedplonie, w związku z czym zrezygnowaliśmy z nawożenia: azotem, potasem i fosforem w terminie jesiennym.

Przygotowanie pola do siewu

Bezpośrednio po zbiorze rzepaku w dniu 30.07, na ściernisku zostały zastosowane wały dogniatające w celu poprawienia podsiąku i „sprowokowania” rozpoczęcia kiełkowania nasion rzepaku osypanych w trakcie kombajnowania. Jest to ważny element w przygotowaniu gleby do siewu, ponieważ nasiona rzepaku przyorane, potrafią przetrwać w glebie nawet do 8-10 lat i wykiełkować dopiero po ich ponownym wyoraniu na powierzchnię ziemi i pobudzeniu światłem słonecznym. Takie zjawisko potrafi mocno utrudnić uprawę rzepaku (i nie tylko) w kolejnych latach.
Dwa tygodnie później w dniu 15.08 wykonaliśmy podorywkę na głębokość max. 4 cm agregatem uprawowym składającym się z dwóch sekcji brony talerzy oraz wału. 

Foto. 1 Wykonywanie uprawki pożniwnej broną talerzową – zdjęcie poglądowe pracy maszyny wykonane na polu po przedplonie zbożowym.


Po 14 dniach, gdy pole zazieleniło się od wschodzących chwastów oraz osypanego rzepaku (Foto. Nr 2) w dniu 30.08 został wykonany oprysk herbicydem „totalnym” zawierającym glifosat (360 g/l) w ilości 2,5 litra /ha – zastosowaliście 200 litrów cieczy roboczej/ha.

Foto. 2. Pobudzone płytką uprawką nasiona chwastów oraz osypanego rzepaku skiełkowały.


Siedem dni później (06.09.2012) przeprowadzono uprawę zasadniczą ciężkim kultywatorem ze sztywnymi łapami na głębokość 18 cm.

Siew

Siew wykonaliśmy w dniu 08.09 za pomocą agregatu uprawowo-siewnego (Foto nr 3). Ze względu na bardzo wczesny termin siewu normę wysiewu obniżyliśmy do poziomu 160 ziaren/m2. Głębokość siewu została ustawiona na 2,5 cm. Tak niska norma wysiewu daje dobre efekty jeżeli posiadamy odpowiedni sprzęt w gospodarstwie a nasze pola znajdują się w odpowiedniej kulturze. W innych przypadkach polecamy siewy na poziomie 180 ziaren na m2 – oczywiście zawsze należy uwzględnić warunki agrotechniczne i normę wysiewu odpowiednio skorygować w górę lub w dół.

Foto. 3. Siew żyta odmiany Brasetto za pomocą zestawu uprawowo-siewnego.


Bezpośrednio po siewie zastosowaliśmy wały posiewne, w celu polepszenia podsiąku wody jaki i rozkruszenie większych agregatów glebowych znajdujących się na powierzchni pola (Foto nr 4).

Foto. 4. Wałowanie po siewie. Na zdjęciu widać różnicę w ilości brył na powierzchni pola przed zabiegiem i po zabiegu wałowania.


Ochrona pestycydowa i przebieg wegetacji jesiennej

Po 7 dniach od momentu zasiewu, zaobserwowaliśmy fazę wschodów. Wschody były równomierne i dynamiczne ze względu na wysoką temperaturę powietrza jak i odpowiednie warunki wilgotnościowe (Foto nr 5).

Foto. 5 Data zdjęcie wykonane 20.09.2012. Bardzo wyrównane w rozwoju rośliny w fazie drugiego liścia.


Oznaczenie obsady za pomocą metody ramkowej wykazało obsadę roślin na poziomie 150 – 163 rośliny na m2 co okazało się zgodne z nastawą siewnika (Foto. nr 6). Rośliny właśnie rozpoczęły krzewienie. W uprawie żyta istotną sprawą jest aby, rośliny osiągnęły fazę pełni krzewienia lub przynajmniej rozpoczęły się krzewić przed spoczynkiem zimowym. Reguła ta dotyczy zarówno odmian hybrydowych jak i populacyjnych. Lekkie opóźnienie terminu siewu możemy kompensować zwiększając normę wysiewu, lecz należy być świadomym, że zabieg ten działa tylko w pewnym zakresie i nie można nadrobić każdego opóźnienia w terminie siewu .
Aktualny widok może wzbudzać wizualny niepokój (Foto nr 6) pod względem braku dostatecznej obsady roślin na naszym polu, ale jest to stan normalny przy rzadkich siewach żyta hybrydowego. Za dwa tygodnie obraz będzie zupełnie inny.

Foto. 6. Obsada roślin w ramce o powierzchni 0,1 m2 W tle widoczne kiełkujące chwasty.


W dniu 28.09 po fazie trzeciego liścia wykonaliśmy oprysk preparatem herbicydowym zawierającym w swoim skaldzie następujące substancje czynne izoproturon+diflufenikan+chlorosulfuron stosując 200 litrów wody/ha (rozpylacze ID 0,25 „antydryfy” przy ciśnieniu roboczym 5 barów). Na tym polu najczęściej występujące chwasty to: przytulia czepna, fiołek polny, szarłat oraz miotła. Zastosowano także insektycyd zawierający zeta-cypermetrynę w celu ograniczenia szkód powodowanych przez mszyce i skoczki.
Gleba w trakcie wykonywania zabiegu była odpowiednio wilgotna i dobrze uprawiona. Na jej powierzchni znajdowały się tylko małe agregaty glebowe. Jest bardzo ważny aspekt w przypadku stosowania preparatów herbicydowych o działaniu doglebowym, ponieważ równomierne pokrycie górnej warstwy gleby „filmem” herbicydowym wpływa bezpośrednio na skuteczność wykonywanego zabiegu.
W 40 dniu po siewie (17.10.2012) nasze pole wygląda zupełnie inaczej (Foto nr 7). Rośliny silnie się krzewią, coraz bardziej zacieniając pole. Widok jest zupełnie odmienny niż kilka tygodni wcześniej i już nikt nie ma wrażenia, że brakuje nam roślin na jednostce powierzchni.

Foto. 7. Zdjęcie wykonane 17.10.2012. Rośliny w fazie pełni krzewienia. Pole silnie zacienione przez rosliny żyta odmiany Brasetto.


Rośliny są bardzo dobrze rozkrzewione i pełne wigoru. Posiadają 6-7 silnych pędów (Foto nr 8), które stanowią odpowiednią podstawę do wydania wysokich plonów.

Foto. 8. Zdjęcie pojedynczej rośliny w fazie pełni krzewienia wykonane 17.10.2012.


Jak widać na zdjęciu poniżej (Foto nr 9) ziarniak w trakcie siewu został umieszczony na odpowiedniej głębokości. Międzywęźle korzeniowe jest bardzo krótkie. Obfity system korzeniowy w przyszłości będzie w stanie zminimalizować stresy związane z deficytem wody.

Foto. 9. 17.10.2012. Silny system korzeniowy. Bardzo krótkie międzywęźle korzeniowe – prawidłowa głębokość siewu. Roślina o bardzo dobrym pokroju.


Ze względu na dużą presję insektów w dniu 18.10 został wykonany oprysk insektycydem zawierającym dimetoat.

W dniu 24.10.2012 plantacja wygląda bardzo dobrze (Foto nr 10). Rośliny znajdują się w fazie pełni krzewienia. Brak jest jakichkolwiek oznak chorób.

Foto. 10. Zdjęcie wykonane w dniu 24.10.2012. Łan odpowiedni


Jedynym problem jaki się pojawił to nieliczne uszkodzenia przy brzegach pola, spowodowane przez ploniarkę (Foto. Nr 11). Na szczęście takich przykładów mamy bardzo niewiele. Poniżej widzimy roślinę uszkodzoną, która nienaturalnie się krzewi wytwarzając dużą ilość pędów. Jest to symptom spowodowany żerowaniem larwy ploniarki w środku rośliny, która uszkadza węzeł krzewienia. Jak widać uszkodzona roślina wytworzyła słabszy system korzeniowy i nie jest on już tak obfity jak w zdrowych roślinach.

Foto. 11. Zdjecie wykonane 24.10.2012. Roslina uszkodzona przez ploniarkę - wytwarza wile pędów, które będą miały bardzo krótkie kłosy lub się nie wykłoszą.


Na fotografii poniżej widzimy bardzo ładny łan żyta (Foto nr 12). Ze względu na to, że rośliny są w fazie pełni krzewienia, planujemy wykonać oprysk preparatem fungicydowym z grupy triazoli połączony z dokarmianiem dolistnym (5 kg siarczan magnezu oraz Cu, Mn, Zn) co zabezpieczy łam przed chorobami złego zimowania.

Foto. 12. Bardzo silna plantacja żyta – rośliny zakrył prawie całą glebę.


Kolejne relacje z naszej uprawy przedstawimy po przezimowaniu.
Zapraszam
Product Manager Żyto Hybrydowe
Bartosz Rudzki