Serwis:

Wyższa jakość materiału siewnego odmian KWS Zboża

Od jesieni 2011 uruchomiliśmy program monitorowania jakości materiału siewnego oferowanego do sprzedaży przez naszych licencjobiorców. Program ma na celu podwyższenie standardów jakościowych przygotowania kwalifikowanego materiału siewnego w stopniu C/1 i wskazanie naszym klientom przedsiębiorstw, w których można nabyć materiał siewny w parametrach lepszych niż wskazują na to aktualnie obowiązujące urzędowe normy w Polsce .

Metoda weryfikacji jakości oferowanego materiału siewnego

Dwa razy w roku (sezon jesień i sezon wiosna) pobieramy próby kontrolne z materiału siewnego naszych odmian, które następnie poddajemy ocenie w akredytowanym laboratorium KWS Zboża pod względem następujących parametrów: czystość analityczna, czystość gatunkowa (zanieczyszczenia nasionami innych gatunków), zdolność kiełkowania.

Przedsiębiorstwa, u których zbadamy minimum 50% partii materiału siewnego oferowanego do sprzedaży w danym sezonie, z których minimum 75% partii spełni wymagania jakościowe odpowiadające „normie KWS Zboża” (patrz tabela nr 1), otrzymują miano „Najlepszy producent materiału kwalifikowanego odmian KWS Zboża”.
W poniższej tabeli przedstawiamy różnice dla przygotowania materiału siewnego między normą urzędową a „normą KWS Zboża”, która jest bardziej rygorystyczna.

Tab. 1. Różnice między normą urzędową a normą KWS Zboża

CechaNorma urzędowaNorma KWS ZBOŻA
Kiełkowanie %85 min. 90 %
Czystość % 98min. 99 %
Obce gatunki w szt. w 500 g71 sztuka


Aktualizacja listy przedsiębiorstw

Lista przedsiębiorstw jest aktualizowana dwa razy w roku: sezon jesień oraz sezon wiosna. Wpisane przedsiębiorstwo na listę rekomendowaną KWS Zboża pozostanie na niej, jeżeli badanie prób pobranych losowo z przygotowanych do sprzedaży partii materiału siewnego w kolejnym sezonie potwierdzi stawiane przez KWS Zboża kryteria. W przypadku wyniku negatywnego przedsiębiorstwo traci status „Najlepszy producent materiału kwalifikowanego odmian KWS Zboża” i zostaje usunięte z listy. Przedsiębiorstwo może zostać wpisane na listę ponownie po pobraniu i analizie prób przygotowanego materiału siewnego w następnym sezonie siewnym. W tabeli poniżej (tab. nr 2) przedstawiamy Państwu aktualną listę przedsiębiorstw, które oferowały w sezonie "Wiosna 2014", materiał siewny odmian KWS w bardzo wysokiej jakości. Lista przedsiębiorców jest aktualna do dnia 31.12.2014.

Firmom, które spełniły stawiane kryteria serdecznie gratulujemy, a przedsiębiorców rolnych zapraszamy do realizacji zamówień.

Tab. 2 Lista najlepszych producentów materiału kwalifikowanego KWS Zboża – sezon "Wiosna 2014". Lista jest aktualna do 31.12.2014.

  Nazwa przedsiębiorstwa Adres Tel. komórkowy   Tel. Stacjonarny    Osoba kontaktowa
1 ¨AGROMOR¨ Spółka Jawna ul.Koszalińska
46/11 
76-100 Sławno   59 81 03 501 Paweł Łuczak
2 AMPOL-MEROL  Sp. z o.o. ul.Mikołaja
z Ryńska     28/a
87-200 Wąbrzeźno 694 466 837 56 68 84 800 Łukasz Winiecki
3 Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Mogilnie ul.Obrońców Mogilna 3 88-300 Mogilno   52 31 52 601  
4 DALGETY Agra Polska Spółka z o.o. ul.Heleny Szafran 6 60-693 Poznań 502 644 173 61 84 29 466  
5 Osadkowski S.A. Górzec 14 57-100 Strzelin   71 39 47 020 Robert Jakielaszek
6 P.P.H.U  ANAS Andrzej Antczak ul.Targowa 12 99-200 Poddębice   43 67 83 226  
7 TOP FARMS AGRO Sp. z o.o. ul.Przelot 24 60-408 Poznań   61 84 79 139  
8 Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. ul.Zbożowa 4 30-002 Kraków    12 63 36 822  
9 Przedsiębiorstwo Nasienne ¨ROLNAS¨ Spółka z o.o ul.Powstańców Warszawy 6F 85-039 Bydgoszcz   52 37 69 810